Lưỡi đẩy hàng hỗ trợ xuống hàng trên xe

Chế tạo “lưỡi đẩy hàng” có gắn thêm hai càng phụ, khi sử dụng, càng xe nâng được lồng vào càng phụ này để hỗ trợ xuống hàng....

Phân chia làn xe theo thời gian trong ngày

Bỏ phân cách cứng giữa để liên kết tất cả làn xe 2 hướng lại với nhau và qui định theo giờ, tại thời điểm cao điểm, hướng có phương tiện xe lưu thông nhiều được chạy trên nhiều làn xe, hướng ít phương tiện xe lưu thông chỉ được chạy trên số làn xe còn lại

Tìm kiếm mùi “xua đuổi chó”

Tìm sản phẩm có mùi làm chó khó chịu để hòa vào dung dịch “cao su đen” mà một số nơi rửa xe đang sử dụng quét lên mặt ngoài của lốp xe để tránh các chú “chó trai” ghé đánh dấu nước tiểu lên bánh xe gây ảnh hưởng....

Chế tạo robot chùi tường

Chế tạo robot lau chùi tường đường hầm đường bộ