Xử lý bùn thải

Bổ sung nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên hoặc nhân tạo có giá thành thấp vào bùn thải để nung kết khối thành gạch đỏ nếu phân tích thành phần hóa của các bùn thải nung ở nhiệt độ dưới 900 độ C mà không ảnh hưởng đến môi trường hoặc có ảnh hưởng nhưng nằm trong phạm vi cho phép...

Đề xuất phương án xử lý lục bình

Vấn nạn lục bình gây ra nhiều phiền toái cho cuộc sống hàng ngày như: gây ùn tắc kênh rạch, khó thoát nước khi có mưa lớn, các phương tiện đường thủy đi lại bị cản trở…Các địa phương phải chi tiền ngân sách hoặc huy động các tình nguyện viên làm việc công ích để vớt, tuy nhiên năng suất không cao do không có sự hỗ trợ về công nghệ. Chúng tôi đề xuất qui trình xử lý lục bình kết hợp công nghệ để chế biến lục bình làm ...