Xử lý bùn thải

Bổ sung nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên hoặc nhân tạo có giá thành thấp vào bùn thải để nung kết khối thành gạch đỏ nếu phân tích thành phần hóa của các bùn thải nung ở nhiệt độ dưới 900 độ C mà không ảnh hưởng đến môi trường hoặc có ảnh hưởng nhưng nằm trong phạm vi cho phép...

Giải pháp tiết kiệm bê tông, thép khi làm nền

Gia cố thêm "gối đỡ" tại các vị trí khe giãn nở phía dưới lớp bê tông khi làm đường, nền nhà, bãi đổ xe, trạm thu phí…để tăng khả năng chịu uốn tại các vị trí tiếp giáp, khe giãn nở nhiệt, giúp tiết kiệm lượng bê tông trong thi công nhờ giảm độ dày trên toàn bộ bề mặt....