Xử lý bùn thải

Bùn thải được thải ra từ nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau, thành phần các chất độc hại cũng khác nhau, tại một nhà máy sản xuất công nghệ ổn định thì thành phần chất thải ít dao động, nhưng chất thải từ các khu xử lý của các khu công nghiệp được thu gom từ các nhà máy khác nhau nên thành phần hóa học cũng khác nhau và thay đổi theo từng thời kỳ…

Hiện nay qui định phải có những tổ chức đủ khả năng và được công nhận mới tiếp nhận xử lý nhưng qui trình xử lý khó có thể chung cho tất cả các loại bùn thải, trường hợp như Formosa Hà Tĩnh hiện tồn tại hàng trăm tấn “bùn thải” nhưng chưa có qui trình xử lý, khó có thể tìm ngay được Đơn vị có khả năng xử lý.

Xin đề xuất một hướng giải quyết:

- Phân tích thành phần hóa của các bùn thải, đánh giá xem nếu nung đến nhiệt độ dưới 900 độ C có phát tán những chất độc hại ảnh hưởng đến môi trường hay không? Nếu không, hoặc có nhưng nằm trong phạm vi cho phép:

- Bổ sung những nguyên liệu khác sẵn có trong tự nhiên thậm chí nguyên liệu nhân tạo có giá thành thấp để có nhiệt độ kết khối bằng nhiệt độ nung gạch đỏ.

- Trộn đều và ép thành viên kích thước như viên gạch, nếu cường độ mộc không đủ có thể thêm chất tăng cường độ (thủy tinh lỏng cũng góp phần tăng cường độ mộc và giảm nhiệt độ kết khối). Cho nung như nung gạch tại các lò tuynen. Sản phẩm thu được nếu đánh giá không ảnh hưởng đến các công trình và người sử dụng, hoặc chỉ sử dụng cho một số công trình nhất định (ví dụ như cống thoát nước thải, các công trình công nghiệp chôn sâu dưới lòng đất…). Nếu không sử dụng được thì có thể chôn lấp. Chúng tôi nghĩ chi phí sẽ không cao gấp 2 lần so với sản xuất gạch (so sánh theo khối lượng).

Đây chỉ là ý tưởng sơ khai, xin cám ơn đã tham khảo.

Cscvn.vn