Lưỡi đẩy hàng hỗ trợ xuống hàng trên xe

Hiện nay khi xuống hàng rời từ các xe tải (không sử dụng thùng ben hàng)  mất nhiều thời gian do phải thực hiện bằng các thao tác thủ công (cào, lùa bằng bằng tay). Đối với các cơ sở có sử dụng xe nâng hàng nên sử dụng loại xe này để hỗ trợ xuống hàng bằng cách:

- Chế tạo “lưỡi đẩy hàng” có gắn thêm hai càng phụ, khi sử dụng, càng xe nâng được lồng vào càng phụ này.

- Tiết diện (chiều rộng và chiều cao của lưỡi đẩy hàng) tùy thuộc vào công suất của xe nâng, loại hàng cần xuống xe (tỷ trọng, kích thước hạt…).

- Thiết bị được dùng để hỗ trợ đẩy hàng như hình ảnh dưới đây.

Với giải pháp trên khi áp dụng không chỉ góp phần giảm thời gian chờ đợi của xe chở hàng, nhân sự xuống hàng, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

Hình 1

 

Hình 2

Cscvn.vn